Home » Εκδότες ΑΠ

Εκδότες ΑΠ

Εκδότες ΑΠ

Οι πιο πολλοί αποκλειστικοί εκδότες επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης εκδίδουν τίτλους στους τομείς της βιοϊατρικής και των θετικών επιστημών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Εκδίδει περισσότερα από 250 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης με ομότιμη κρίση.

Εκδίδει 7 επιστημονικά περιοδικά υψηλής ποιότητας.

Εκδίδει περισσότερα από 400 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης στις περιοχές των θετικών επιστημών, τεχνολογίας και βιοϊατρικής.

Ένας μη κερδοσκοπικός εκδοτικός οργανισμός που έχει ως στόχο να παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε ποιοτικά ερευνητικά περιοδικά που εκδίδονται σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Πολλοί εκδότες που φιλοξενούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης περιοδικών HighWire Press προσφέρουν ανοικτή πρόσβαση σε μεγάλο μέρος του αρχείου τους. Μέσω της πλατφόρμας διατίθεται δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περίπου 2,5 εκατομμύρια επιστημονικών άρθρων από περισσότερα από 400 επιστημονικά περιοδικά.

Οι περισσότεροι παραδοσιακοί εκδότες επιστημονικών περιοδικών εκδίδουν πλέον και περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (είτε πλήρους ανοικτής πρόσβασης που υλοποιούν την χρυσή οδό προς την ανοικτή πρόσβαση είτε υβριδικά). Σύμφωνα με το υβριδικό μοντέλο ανοικτής πρόσβασης οι εκδότες δίνουν τη δυνατότητα στους συγγραφείς να πληρώνουν ένα τέλος για να καταστήσουν το συγκεκριμένο άρθρο τους ανοικτής πρόσβασης παρόλο που μερικοί εκδότες επιμένουν να διατηρούν και με αυτό το μοντέλο το copyright του άρθρου. (Εάν θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο για το θέμα των υβριδικού μοντέλου έκδοσης περιοδικών ανοικτής πρόσβασης μπορείτε να διαβάσετε Nine questions for hybrid journal programs). Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική ανοικτής πρόσβασης που εφαρμόζουν μερικοί από τους γνωστότερους εκδότες επιστημονικών περιοδικών.

(Υπενθυμίζεται πως για την πολιτική που ακολουθεί κάθε περιοδικό όσον αφορά το δικαίωμα που σας δίνει να καταθέσετε ένα ψηφιακό αντίγραφο του τελικού χειρόγραφού σας σε ένα ιδρυματικό καταθετήριο μπορείτε να συμβουλεύεστε τη βάση δεδομένων RoMEO)

Αρπακτικοί εκδότες (Predatory publishers)

Αρπακτικοί εκδότες ονομάζονται οι εκδότες περιοδικών ανοικτής πρόσβασης οι οποίοι με στόχο να εκμεταλλευτούν τους συγγραφείς εισπράττουν τέλη δημοσίευσης από τους συγγραφείς χωρίς τηρούν καμιά ορθή ακαδημαϊκή διαδικασία (διατείνονται ότι υποβάλλουν τα άρθρα σε ομότιμη κρίση χωρίς στην πραγματικότητα να το κάνουν, ισχυρίζονται ότι είναι μέλη κάποιας ένωσης εκδοτών χωρίς στην πραγματικότητα να είναι κλπ.) με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των άρθρων που δημοσιεύονται να είναι σκουπίδια.

Για να αποφεύγετε τέτοιους εκδότες μπορείτε να συμβουλεύεστε τη λίστα που ενημερώνεται κάθε χρόνο Beall’s List: Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers

Σας θυμίζουμε πως συμπληρωματικά σε αυτή την «μάυρη» λίστα μπορείτε να συμβουλεύεστε την «λευκή» λίστα που περιλαμβάνει ποιοτικά επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης με ομότιμη κρίση Directory of Open Access Journals.

Μάθετε περισσότερα για τους αρπακτικούς εκδότες:

Beyond Beall’s List: Better understanding predatory publishers

Identifying and avoiding predatory publishers : a primer for researchers

«Predatory» Open-Access Scholarly Publishers

Predatory Publishing: A Modest Proposal

Ημερίδα ΑΠ και Πανεπιστήμια, 28/09/15

Ημερίδα ΑΠ και Πανεπιστήμια, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Τα νέα της ΑΠ

Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, ως Εθνικό Γραφείο Ανοικτής Πρόσβασης του πανευρωπαϊκού προγράμματ [...]

Στις 25 Απριλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την αναθεώρηση της Σύστασης του 2012 για την [...]

Το OpenAIRE εισήλθε σε μια νέα δημιουργική περίοδο μέσω της έναρξης, από την 1η Ιανουαρίου 2018, του [...]

Από τις 20 Νοεμβρίου του 2008, όταν ξεκίνησε δημόσια την ύπαρξή της (και για την επόμενη δεκαετία) η [...]